Kontrola wizyjna

Kontrola wizyjna

Przykłady implementacji w których istotną rolę pełni jakość wykonania lub określenie miejsca nałożenia detalu

Główne zadania czujników wizyjnych:

  • Kontrola kształtu
  • Separacja wadliwych detali
  • Kontrola położenia
  • Kontrola obecności
  • Kontrola vaccum (podciśnienia)
  • Kontrola poziomu